Vederlagsfri Fysioterapi

Vi er kendt for et motiverende miljø og en høj faglig standard i behandling og træning af vores patienter. Vores mål er at give den bedste behandling og træning hver gang og at gøre det en smule bedre næste gang.
Er du henvist til vederlagsfri fysioterapi af lægen, vil du blive tilknyttet en fysioterapeut med speciel interesse og kompetencer inden for det område, du er henvist til.

Vi tilbyder behandling og træning - både her på klinikken og i din bolig.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og har prioriteret fysisk aktivitet og træning.

Vi har således oprettet diagnosespecifikke hold, så du kan træne med folk med samme diagnose eller på hold, hvor du træner med andre på samme funktionsniveau. (Læs mere om nogle af holdene i vores foldere)

I behandlingen og træningen vil vi for de fleste patienters vedkommende foretage løbende fysiske tests, der vil danne grundlag for, at dit mål også er vores mål.

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer med et svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste (find listen her)