Osteopat

Hvad er osteopati?

Osteopati er en helhedsorienteret behandlingsform, baseret på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag, som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi. Filosofien bag osteopati er, at når kroppen bliver korrigeret mekanisk, vil kroppens egne selvhelingsmekanismer træde i kraft.

For en del danskere er uddannelsen osteopat forsat ukendt. Osteopati-uddannelsen er i Danmark en autoriseret sundhedsprofession ligesom eksempelvis medicin, fysioterapi og kiropraktikPå uddannelsen lærer man, ikke kun om bevægeapparatet, men også om kroppens andre systemer og organer.

Den viden om kroppen benytter Osteopat og idrætsfysioterapeut Jeppe Smed Nielsen sig af, når han behandler sine patienter, og derfor tager han alle kroppens forskellige systemer i betragtning.

En patient kan eksempelvis opleve smerter i bevægeapparatet, hvor det skyldes smerter pga. et organ. Her bør behandlingen være rettet mod det egentlige problem, nemlig organsystemet, og ikke umiddelbart bevægeapparatet. I et sådan tilfælde er det nødvendigt, at sikre sig, at patienten er medicinsk udredt hos en læge. Det modsatte kan også forekomme, nemlig, at hvad der føles som smerter fra et organ, fx maven, kan skyldes bevægeapparatet. Her vil behandlingen være rettet mod bevægeapparatet. Det er vigtigt, så vidt muligt, at finde årsagen til patientens gener, og derefter behandle den.

I en behandling hos Jeppe anvender han ofte manuelle behandlingsteknikker (fx ledmobiliserings- og ledmanipulationsteknikker), men også råd og vejledning ift. smertehåndtering, kost og motion/træning. Ift. sidstnævnte, så anvender Jeppe sin viden som idrætsfysioterapeut. En sund krop har brug for motion og træning, og mange af de skader/sygdomme og smerteproblemer danskere har, kan afhjælpes vha. en sundere livsstil med motion og træning.