Intern efteruddannelse

Vi uddanner os til at kunne tilpasse os den enkelte patient ­– og ikke omvendt. Det kan vi gøre, fordi vores interne efteruddannelse i mange år har været en struktureret og prioriteret del af vores hverdag. Alle fysioterapeuter hos FysioDanmark i Esbjerg, Varde og Billund skal, ud over ekstern efteruddannelse, også igennem tre interne efteruddannelsesniveauer. På den måde kan vi sikre os, at alle fysioterapeuter har en bred og relevant uddannelse, og du dermed får den behandling, der er bedst for dig. Du kan læse mere om de tre niveauer her:

Niveau 1

Et langt struktureret og superviseret forløb, der strækker sig over cirka et år.

  • ”Best practice”, relevante test og undersøgelsesmetoder indlæres på forståelses- og anvendelsesniveau.
  • Avanceret biomekanisk forståelse af kroppens måde at fungere på gennemarbejdes.

Niveau 2

Starter efter 2-4 års erfaring hos FysioDanmark og strækker sig normalt over cirka 6 måneder. I forløbet arbejdes der med:

  • Avanceret forståelse og sammenhænge i bevægeapparatet.
  • Teknisk dybdegående indsigt i og forståelse af bevægeapparatets lidelser, der rammer flere regioner.
  • Detaljerne i både undersøgelses- og behandlingsmæssige teknikker. Her bruges fysioterapeutens erfaringer og tilgange i et samspil med den gennemførte efteruddannelse sammen med klinikkens ”best practice” tilgang og i overensstemmelse med de kliniske anbefalinger.

Niveau 3

Er til alle vores fysioterapeuter, der har størst viden inden for et snævert område, og som kontinuerligt opdaterer kollegaer med den nyeste viden og ”best practice. Typisk har fysioterapeuten mellem 3 til 5 års praktisk erfaring suppleret med relevant ekstern efteruddannelse eller forskning inden for området.

  • Den interne efteruddannelse foregår i grupper, hvor der arbejdes dybdegående med et specialeområde.
  • Gruppen definerer klinikkens forståelse af den bedste måde at gribe en problemstilling an.
  • Gruppen kan også udvikle nye tilgange til forståelse af behandlingsmetoder inden for ”best practice” i overensstemmelse med de kliniske anbefalinger.

Certificering

I FysioDanmark garantere vi, at den fysioterapeut du møder er opdateret på den seneste viden. Som de eneste klinikker i landet pålægger vi alle vores fysioterapeuter, at blive certificeret inden for områder de arbejder inden for.

Certificering består både i teoretiske og praktiske test. Certificeringen skal fornys hver gang, der kommer nye kliniske retningslinjer.